KVIZ

1. Najsavršeniji letači među životinjama su:

a)  insekti
b)  ptice
c)  sisari