P  T  I  C  E
 
Ptice su najsavršeniji letači među životinjama . Zahvaljujući tome,raširile su se na mnoga udaljena područja. Kao i sisari,ptice su homeotermni(toplokrvni kičmenjaci). Uprkos tome, za razliku od većine sisara,razmnožavaju se nošenjem jaja. Ptice imaju više prilagodbi za let, uključujući krila,perje,lagan,ali čvrsto izgrađen skelet,te specijalizirani i efikasni disajni sistem.
 
EVOLUCIJA PTICA

GRAĐA TIJELA

LET

RAZMNOŽAVANJE

SELIDBA

GALERIJA

KVIZ

Autori: Bojan Radević i Nemanja Pećo

   "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.