JUDO

PRINCIPI JUDA

PONASANJE

ETIKA JUDA

OSNIVAČ JUDA

TEHNIKE JUDA

JUDO KLUB

GALERIJA

KVIZ

AUTOR

MAIL

LINKS


 

O SENSEI
DR. JIGORO KANO

"JUDO PRETSTAVLJA NAČIN POMOĆU KOJEGA MOŽEMO NAJEFIKASNIJE UPOTRIJEBITI FIZIČKU I PSIHIČKU SNAGU. VJEŽBAJUĆI VAS U NAPADU I ODBRANI JUDO OJAČAVA VAŠE TIJELO I DUH I POMAŽE VAM DA PRINCIPE JUDA PRIHVATITE KAO SVOJE. NA TAJ SE NAČIN USAVRŠAVATE I POSTAJETE VRIJEDNIJI ČLAN ZAJEDNICE. A TO JE I KONAČNI CILJ JUDA"

SOKE JIGORO KANO

 


SENSEI
TOSHITSUGU TAKAMATSU


JU            DO

    

 

                                         
 

   "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.