1. Njemačka je napala Poljsku:
a) objavivši joj rat, 1.9.1939. godine
b) ne objavivši joj rat 1.9.1940.g,
c) ne objavivši joj rat 1.9.1939.g.