Ko je u XV veku u Italiji imao najvecu moc:

  1. car

  2. papa

  3. narod