1.                                                                                                        

          Kada se PUNK javlja ?

  1. U ranim 60-im.
  2. U kasnim 70-im.
  3. Pocetkom 90-ih godina ovog vijeka.

 

 

 


home page