1. Где је рођен Никола Тесла?

а) У Смиљанима

б) У Београду

в) У Новом Саду