1) U dolini koje rijeke je nastala civilizacija starog Egipta?
 

a) Tigrisa c) Eufrata
b) Nila d) Inda