почетна страна                                             Покрет Црвеног крста


Црвени Крст/Црвени Полумјесец је међународна, хуманитарна организација са сједиштем у Женеви. Oсновао ју је Анри Динан (Henry Dunant). На нивоу сваке државе постоји само једно Национално друштво (које се дијели на градске и општинске организације итд.), а Национална друштва се уједињују у Интернационлану Федерацију ЦК/ЦП.

Улога  Интернационалне Федерације је да допринесе развоју хуманитарних дјелатностинационалних друштава, да координише њиховим операцијамапомоћи жртвама природних катастрофа (земљотреси, поплаве, пожари...), те да се брине за избјеглице изван подручја сукоба. Задатак јој је такође едукација људи о Покрету.

 Међународни покрет ЦК/ЦП чини Међународни Комитет ЦК, који је оснивачко тијело ЦК. Међународни Комитет је неутралан посредник у оружаним сукобима и немирима, те покушава да на основу Женевских конвенција пружи заштиту и помоћ жртвама међународних и грађанских ратова и унутрашњих немира. Такође организује болнице на отвореном... Дакле, дјелује у ратно вријеме.

Знак Ck/CP takođe ima svoju priču...

 

 


Историјат Принципи Женевске конвенције