2. Pele pripadaju redu opnokrilaca koji imaju:

  1. par opnastih krila

  2. dva para opnastih krila