O HIV-U | PORIJEKLO HIV-A | PRENOŠENJE HIV-A | ČETIRI STADIJA HIV INFEKCIJE | GALERIJA | KVIZ

KVIZ

Pitanje br. 1 -

1. Šta znači HIV?

      a)    Homoseksualci I Vještaci.

b)        Skraćenica za naziv virusa humane imunodeficijencije(Human Immunodeficiency Virus).

      c)     Hladno Ili Vruće.