1. Austrija je stekla potpunu nezavisnost:

    a) 27. jula 1945.

    b) 27. jula 1947.

    c) 27. jula 1955.