1. Beograd je smješten na ušću:

a)Vrbasa i Save

b)Save i Dunava

c)Dunava i Morave