1. Nadrealistički pokret je 1924. počeo u:

a) Parizu

b) Banja Luci

c) New Yorku