BRČKO DISTRIKT BIH

Brčko Distrikt BIH je formiran na način preciziran nalozima Supervizora i zamjenika visokog predstavnika za Brčko od 08. marta 2000.godine i Statutom Brčko Distrikta BIH koji je stupio na snagu istog datuma.

Predstavlja jedinicu lokalne samouprave pod suverenitetom BIH.Uvedena je funkcija Supervizora ta Brčko Distrikt koja se ogleda u sledećem:

  1. nadzor nad primjenom mirovnog sporazuma

  2. jačanje lokalnih demokratskih institucija u oblasti Brčkog Distikta

Statut Brčkog Distrikta je najviši pravni akt.

Teritorija Brčkog Distrikta je obuhvata cjelokupnu teritoriju opštine Brčko u granicama od 01. januara 1991.godine. Sjedište Distrikta je Brčko.

Entiteti( RS I FBIH) imaju obavezu finansiranja Brčkog Distrikta.

Ustav BIH se primjenjuje na cijeloj teritoriji Distrikta.

Distrikt je pravno lice i posjeduje pravnu sposobnost neophodnu za obavljanje svojih funkcija, uključujući sposobnost sticanja prava i obaveza.

Distrikt ima pismo (latinično i ćirilično) i jezik (srpski,bošnjački i hrvatski).

Stanovnici Distrikta ne podliježu obavezi služenja vojne i druge entitetske službe(Brčko Distrikt je demitarilizovan).

Vlast je podijeljena na:

  1. ZAKONODAVNU- Skupština Distrikta

  2. IZVRŠNU- Vlada Distrikta

  3. SUDSKU- sudovi Distrikta.

Nešto o budžetu Brčko Distrikta