1. ПИТАЊЕ

 

Шпаниjа се налази у :

а) умереном поjасу

б) жарком појасу

ц) хладном појасу