1, Italija se sastoji od dva velika ostrva:

    a) Sicilija i Sardinija

    b) Sporadi i Tinos

    c) Mindana i Sulavesi