DRUGO PITANJE

        KAKO SE ZOVE VRSTA KIMONA U KOJOJ SE TRENIRA JUDO:

                         A)  JUDOGI

                         B)  JOGI

                         C)  MANTIL