2. Pod u ringu je od

a) dasaka

b) betona

c) plastike ?