Koliko je vuk visok u ramenima/

  1. 80cm
  2. 200cm
  3. 1m