1.Gdje zive sumski slonovi?

a)savanama

b)pustinjama

c)dzunglama