Kviz

 

U Aziji su opstali samo u :

    1. Indiji

    2. Kini

    3. Iranu