FLASH ANIMACIJE

OSNOVNI ZAKONI FIZIKE

 

1. Princip rada električnih uređaja sa elektromotorom

2. Ponašanje tega u odnosu na težište

3. Međudjelovanje kod istoimenih i raznoimenih magneta

4. Princip prenosa energije

5. Princip ravnoteže

 

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.