Za pokretanje animacije potrebno je ručno pokrenuti teg (tegove).

POVRATAK