Autor: Milo Paleksić

Tema: matematika i fizika

 

Prvi Njutnov zakon

Gravitacija

Sabiranje vektora

Kvadrat

Paralelogram

Zbir uglova u raynostraničnom trouglu