Kviz

 

Kviz se sastoji od 10 pitanja a svako pitanje sadrži tri ponuđena odgovora pod a, b i c. Ako je odgovor koji ste izabrali netačan prilikom klika na taj odgovor automatski će te biti prebačeni na jedan od linkova koji sadrži tačan odgovor. U slučaju tačnog odgovora prelazite na sledeće pitanje.

 

Od 3. vijeka p.n.e. Češku naseljavaju:

a) Germani

b) Kelti

c) Slaveni