F R A N C U S K A

  SIMBOLIGRADOVIISTORIJAGEOGRAFIJASTANOVNIŠTVOJEZIKGALERIJAKVIZ

Republika Francuska (službeno République française, skraćeno La France) je demokratska država Zapadne Evrope. Graniči se sa Belgijom,Luksemburgom,Nemačkom, Švajcarskom,Italijom, Monakom,Španijom i Andorom i ima izlaz na Atlanski okean i Sredozemno more.

Francuskoj pripadaju i prekomorske teritorije, od kojih Gvadelup, Martinik,Gijana (u Americi), i Reunion (u Indijskom okeanu) predstavljaju punopravni deo francuske republike. Preko ovih van-evropskih teritorija, Francuska se graniči i sa Brazilom,Surinamom i Holandskim Antilima.

Francuska je članica Ujedinjenih Nacija ,NATO-a, grupe G8i osnivač Evropske ekonomske zajednice, današnje Evropske unije.

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.