1.   MONOSAHARIDI SE:

A)   MOGU RAZLOŽITI NA JEDNOSTAVNIJE KOJI IMAJU ISTE OSOBINE

B)   NE MOGU SE RAZLOŽITI NA JEDNOSTAVNIJE KOJI IMAJU ISTE OSOBINE

C)  NE MOGU SE UOPŠTE RAZLOŽITI.