Kviz

 

 

  1. Kada Venecija pada pod Napoleonove ruke

 

  1. u XIX vijeku,

  2. u XVII vijeku,

  3. u XVIII vijeku?