I  Kad je rošen Aleksandar Makedonski?
 

1. 21.jul 356.godine p.n.e.

 

2. 21.jul 365.godine p.n.e.

 

3. 21.jul 354.godine p.n.e.