I  Kad je rodjen Leonardo da Vinci?

1. 15.april 1452.godine

2. 14.jul 1567.godine

3. 23.avgust 1312.godine