KVIZ

1. Gdje je rođen Ajnštajn?

1. u Berlinu

2. u Ulmu

2. u Hannoveru