1. Kada počinje zapisana istorija Kine?
a) 21.veka pre n. e.
b) 20. veka pre n.e.
c) 19.veka pre n.e.