ALEKSANDAR MAKEDONSKI

UVOD
KO JE BIO ALEKSANDAR MAKEDONSKI
ANTIČKI KOSMOPOLIS
ALEKSANDROV UČITELJ:ARISTOTEL
334.PRE NOVE ERE
STUPANJE NA TLO MALE AZIJE
SNAGE SA KOJIMA JE OSVAJAO
PUT OSVAJANJA KA JUGU
GRAD ALKESANDRIJA (EGIPAT)
PUT OSVAJANJA KA SJEVERU
POTRAGA ZA DARIJEM
LjETO 327.PRE NOVE ERE
UMOR VOJNIKA I NJIHOVA ŽUDNJA ZA DOMOVINOM
ZEMLjE KOJE JE OSVOJIO
ZANIMLjIVO
GROBNICA
KRAJ

Aleksandar Makedonski

 

   

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.