1.U antickoj komediji glumila su svega:
a) 2 lica
B) 5 lica
c) 3 lica