PARIS
Istorija grada Pariz je glavni i ujedno najveći grad Francuske. Smješten je na obalama rijeke Sene, na sjeveru Francuske, u srcu takozvane Pariske regije (Ille-de-France region). U granicama svojih administrativnih teritorija, prema podacima iz Januara 2007. godine, ima oko 2.167.994 stanovnika.

Kao značajna naseobina, koja postoji oko dva milenijuma, Pariz je danas jedan od vodećih kulturnih i poslovnih centara, a njegov uticaj na politički, obrazovni, modni te druge segmente života pridonio je njegovom statusu jedne od glavnih svjetskih metropola. Prema podacima iz 2005. godine, Pariz je najrazvijeniji ekonomski centar u Evropi, a peti u svijetu. U Pariskoj regiji se naime nalazi više od 40 kompanija koje spadaju u red 500 najuspješnijih na svijetu, smještenih u posebnom dijelu grada, poznatom kao La Defense, i to je ujedno najveći poslovni centar tog tipa u Evropi. U Parizu su takođe smještene i neke međunarodne organizacije, kao što je UNESCO ili OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development).                                           

Pariz je takođe jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na svijetu, koju tokom godine posjeti više od 30 miliona stranih turista.

 
Geografski položaj
Arhitektura
Kultura
Etimologija
Zanimljivosti
Kviz
Galerija

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.