V E N E C I J A

HOME PAGE

Venecija je grad u Italiji, poznat po kanalima, gondolama i bogatoj istoriji. Nastala je na pješčanim lagunama kao skrovište izbjeglicama. Nalazi se u regiji Veneto i u njoj zivi oko 400 000 stanovnika. Gustina naseljenosti je 646 stan/ km². Venecija pokriva povrsinu od oko 412km².

Istorija Venecije

Počeci grada što se rasprostire na 117 ostrva koje pješčani sprud, Lido, štiti u laguni počinju u V. vijeku. Tada su od Huna progonjeni stanovnici Akvileje dobjegli na neke od tih močvarnih ostrva. U tom skloništu začelo se vojvodstvo (697.) i napokon se tu rodila trgovačka metropola koja je zavladala morem a posvetili su je svetome Marku u čije je ime i izgradjen trg pošto su kosti apostola donijeli iz Aleksandrije. Carigrad je osvojio 1204. vojvoda Enriko Dandolo. U XV. stoljeću bila je Venecija s više od dvjesta hiljada stanovnika središte svjetske trgovine i najveći lučki grad na svijetu. Raskošne građevine koje su podsjećale na orijentalne uzore, postajale su sve raskošnije. Nicale su nove palate, bogato opremljene od umjetnika kao što su bili Tintoreto, Veroneze i Ticijan. To je grad sa 150 kanala i 400 mostova . U to je vrijeme dosegao svoj vrhunac. Pad Venecije započeo je kada su Turci osvojili Carigrad. Upravo porazno djelovalo je otkriće Portugalaca morskog puta u Indiju. Od sada se, na primjer, mogao dobiti biber iz Lisabona za petinu jeftinije no što mu je bila cijena u Veneciji. Trgovačke su veze opustjele, moć i bogatstvo nestajalo, Venecija se sve više pretvarala u umirući grad.

                                           

Venecija danas

U stvarnosti Venecija još i danas izgleda kao u vrijeme svog procvata. U očima mnogih turista pretvorila se nekadašnja Venecija u kameni spomenik koji valja vidjeti. Osobito su privlačne tačke Markov trg sa svojim 175 metara dugim i raskošnim prostorom, sa crkvom nakićenom stubovima i mozaicima, sa 99 metara visokim Kampanilom (zvonik) što stoji slobodno i s osobito izrazitom vojvodskom palatom s arkadama zašiljenih lukova, a iznad svega privlači sistem kanala s gotovo četiri kilometara dugim Kanalom Grande što presijeca grad u obliku golemog slova S. Romantična vožnja gondolom po Kanalu Grande još je i danas obavezni program svakog posjetioca Venecije iako je 400 gondola (godine 1750. bilo ih je preko 12000) nasuprot motornim čamcima danas u velikoj manjini. ,,Theodor Fontane'', koji je godine 1874. posjetio Veneciju, našao je grad čarobnim i poetskim, ali ga je također smatrao i prljavim - poput lijepe djevojke u koje je neopran vrat. "Njoj je potrebna mjesečina pri kojoj se sve vidi nekako napola", pribilježio  je on. U stvari, raskoš prošlosti nesmiljeno govori o tome kako je Venecija ne samo istorijski već i materijalno umiruci grad. Palate što su ih podigli na pjescanom i nesigurnom tlu, na rešetki satkanoj od balvana i drvenih stubova postepeno tonu u lagunu.

 

Venecija u umjetnosti

O Veneciji se više pisalo negoli o većini drugih gradova na svijetu. Petrarka ju je godine 1364. smatrao "bogatom zlatom, ali još bogatijom slavom", Gete je godine 1786. mislio da se taj grad ne može uporediti ni s jednim drugim, Ernst Moritc Arnt zgražao se nad "odvratnim pogledom i mirisom", Čarls Dikens je sanjario o njoj godine 1844; stvarnost Venecije nadmašuje "maštu i najdivljijeg zanesenjaka", a Tomas Man je taj grad godine 1913. nazvao "najnevjerojatnijim od svih gradova".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIJA

KARNEVAL
UMJETNOST

KVIZ

 

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.