HOMEPAGE

Pitanje br. 1

Koliko stanovnika ima Venecija?

A. 100,000-200,000
B. 400,000
C. preko 1,000,000