1. Koliko traje istorija Beograda?

    a) 1000 godina

    b) 5000 godina

    c) 7000 godina