2. Koja je najpopularnija formacija?

    a) 4-3-3

    b) 5-4-1

    c) 4-4-2