1. Koje je godine osnovano RKUD "Pelagic"?

a) 1920.

b) 1923.

c) 1927.