RELIGIJA

POČETNA

Tri glavne kineske religije, odnosno filozofska učenja su - taoizam, budizam i konfucijanizam. Dok se budizam prvenstveno bavi životom posle života, a konfucijanizam čovekom, taoizam se uglavnom koncentrše na prirodu i prirodni poredak i stoga je imao najveći uticaj na razvoj feng shuija.

Taoizam je filozofsko i religijsko učenje koje se bazira na metafizičkom tumačenju kineskog znaka Tao - znak koji u različitim kontekstima može biti put, način, princip, istina, veština. Tao, takodje poznat i kao Dao je taoisticki izraz za " put prirode i univerzuma" utemeljitelj prema predanju je Lao Tze. Laozi se rodio u kraljevini Cu. Njegovo izvorno ime je LiEr, a potomci su ga iz postovanja prozvali Laozi. Po zanimanju je bio arhivar obrednih knjiga i dokumenata.

Iako je budizam odigrao važnu ulogu u istoriji Kine, tu je religiju osnovao u severnoj Indiji u 6. veku pre n.e. Siddhartha Gautama koji je postao poznat kao Buddha (Probuđeni). Iako postoji više ogranaka budizma, Zen budizam je onaj sa najvećim uticajem u Kini.

Budističko verovanje zasniva se na Četiri plemenite istine:
sva živa bića pate
želja uzrokuje patnju
postizanje nirvane (prosvjetljenja) prekida patnju
nirvana se može dostići kroz meditaciju i pravilno delovanje, misli i stavove.

Konfucijanizam je osnovao Chiu Kong ili K'ung-fu'-tse u 6. veku p.n.e.

On je naglašavao važnost tri principa:
pravilno ponašanje
saosećanje
poštovanje predaka

Kao takav poznat je kao religija koja je visoko cenila odgovornost pojedinca prema caru, državi, i svojim bližnjima. Konfučijanizam je tokom mnogih dinastija smatran državnom religijom, a od samih početaka usko se povezuje sa taoizmom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ISTORIJA
GEOGRAFIJA
PRIVREDA
STANOVNIŠTVO
RELIGIJA
GALERIJA

KVIZ