1. Istorija Beograda duga je:

a) 6000 godina

b) 7000 godina

c) 8000 godina