KVIZ

 

 

 

2)Svoju prvu sliku naslikao je :

   1. 1890.

   2. 1900.

   3. 1887.