ARISTOTELOVA POLITIKA

 

Uvod

Osnove Aristotelove državne uprave

Primjenjena državna uprava : Aristotelove upute

Aristotel o minimalnom državniku
Literatura
Autor

Kviz

                                                     Po djelu:

                                                    FRED D. MILLER, Jr : ARISTOTELIAN STATECRAFT AND MODERN POLITICS

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.