1. Ko je bio predsjednik SAD-a u vrijeme početka građanskog rata?

a) Džordž Vašington

b) Abraham Linkoln

c) Teodor Ruzevelt