Srce ptica sastoji se od:

 

a) 2 pretkomore i 1 komore

b) 2 pretkomore i 2 komore

c) 1 pretkomore i 2 komore