1.Pored latinskog termina Ophidia,za zmije se koristi i termin:

a)Neophyta

b)Serpentes

c)Ulix