1. Jedinstvena Egipatska država stvorena je:

a) oko 450. g. p.n.e.

b) oko 3200. g. p.n.e.

c) oko 2500. g. p.n.e.