2. Prvobitna Egipatska grobnica je:

a) mastaba

b) hram

c) piramida